• index.php
  • i.php
 
 

Usługi z zakresu pomiarów elektrycznych:


• Pomiary natężenia oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
• Pomiary instalacji odgromowej
• Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń instalacji elektrycznych
• Pomiary rezystancji izolacji przewodów
• Montaż oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego
• Badanie wyłączników różnicowoprądowych
• Przeglądy okresowe elektronarzędzi
• Badania sprzętu izolacyjnego
• Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy

 


Jesli chcesz otrzymywać najnowsze informacje
o bieżących szkoleniach i spotkaniach wpisz
w poniższe pole swój adres e- mail:


 
 
 
    LEX-PERT 2012 Projekt i wykonanie: Kon-Creative